Какви са изискванията за опазване на околната среда за строителството

Екологични изисквания за изграждане на неофициалния норма, която трябва да управлява всеки строител на еко живот. На практика това означава най-вече използваните материали от възобновяеми източници. Те обикновено имат същите или още по-добри качества от материалите, които се използват рутинно. Сред суровини, които отговарят на тези изисквания включват дърво или целулоза. Популярна строителен материал, но също така се превръща сламата, от които може да се изгради и къщи.