Какви са мрежово оборудване

Мрежово оборудване са надземни или подземни линии, включително фитинги, оборудване и изграждане на управление, които осигуряват връзка с общини, територии, общини и части от сгради за различни видове оборудване.  Сградите трябва да са свързани към източник на вода или вода, оборудване за изхвърляне на отпадъчните води, енергийни мрежи и комуникации. Те включват кабелна техника, тръби, което води до енергийните продукти, данни и телекомуникации.