Какво е решение за мястото на сгради

Решенията за местоположението на сградата, определя условията за бъдещото изграждане на това, което ще бъде позицията си в района, отношения с околните структури, разстоянието от границата със съседните земи. Ето защо е определил сайт, определя характера и предназначението на сградата, местоположението му, условията за неговото местонахождение, проектната документация за разрешение за строеж.  Решенията за местоположението на сградата, не се изисква, когато изграждането на парникови 40 м застроена площ и височина от 5 метра, бюлетини, стълбове за знамена, 40м басейн застроени райони, както и други малки структури.