Какво е Генерален план

Генералният план е схема, в която се записват всички функционални части от територията, повечето от селото. Това е най-инфраструктура, като пътища, жп и трамвайни линии, комуналните услуги, както и не на последно място електрически и информационни мрежи. Благодарение на общия устройствен план на общината да планира изграждането на нови пътища или ремонт.