Какво е допустимо по изключение строителство

Alowable строителство става изключително право да използвате функцията, която, обаче, не отразяват непременно основен функционалното предназначение в дадения район. Това е функция на неговото местоположение и броя и капацитета да наруши характер на местността. Оценка на допустимостта на сградата, а след това идва от компетентността на главния архитект . Решаващ тогава градската перспектива и опазването на околната среда.  Alowable строителство се отчита всяка промяна в застроените зони, както и изменението на обема на функционално използване.  А място допустимо по изключение строителство реши съответния орган планиране.