Какво е производство отчуждителните

производство експроприация специален вид административна процедура. Уредени гражданското право, и тя изпълнява строителство администрация. производство Отчуждаване се инициират само въз основа на предложението има право на държавен орган, физическо или юридическо лице, което е предмет на отчуждаване да се използват за целта, за която отчуждаването се извършва. 

Отчуждаване означава оттеглянето или ограничаването на собственост или права, съответстващи на земя сервитут или сграда и прехвърляне на права на собственост. За отказ или ограничаване на правата на собственост, за да се осигури подходяща финансова компенсация.  Отчуждаването е възможно само за целите на отчуждаване, който се определя от специален закон, и то само ако общественият интерес да се постигне тази цел надхвърля поддържане vyvlastňovaného съществуващите права. Отчуждаване не е възможно pkud може да получи право на собственост върху земя по силата на споразумение или по друг начин.  Общественият интерес се доказва в производството по отчуждаването.