Какво е режисьорски работа

Отгоре на работа, на всички работи по строителството на къщата, която не се таксува след отчета за работа на базата на реалните обеми, но според материални и времеви разходи.