Какво е модификация на завършените сгради

Редактиране на завършените сгради е името на възстановяването им. В най-новата конструкция закона срок реконструкция и възстановяване работата не е закотвен, но това не означава, че ще бъде за него, законодателството не се прилага. Закон Сграда използва термина модификация завършена сграда или сграда регламента. При редактиране на завършен сграда са запазени отпечатък и размери на височината на сградата.  Ако решите да редактирате готовата сграда, трябва да разберете кои строителни дейности се изисква разрешение за строеж или обявяване и кои не са.  Необходимо е разрешение за строеж, когато има промяна във външния вид на сградата, увреждане на структури, носещи стени.   Ако строителят не се съобрази със закона и не общува с офис сграда, той е изправен пред глоба в размер до 200 000 чешки крони за реконструкция без предупреждение и до 500 000 чешки крони за реконструкция без разрешение за строеж.