Какво е комуникация

Комуникацията е връзката транспорт, който се използва не само да се движат превозни средства, но също така и за превоз на хора, животни, енергетиката, различни видове течности и газове. В тези модерни времена може да приема различни форми. Аз мога да бъда на земята, земя, въздух, железопътен, воден и тръбопровод. Както комуникации се разглеждат като кабели, които осигуряват потоци от данни през континентите. Най-често чрез интернет.