Какви са готови елементи?

Готови бетонни продукти са, както вече е видно от заглавието, фабрика конкретни продукти. Обикновено те могат да се използват веднага, но това определено не се отнася за всеки случай. Плочки или настилка могат да се използват почти веднага, след като слезе от производствената линия, но например панелни гаражи първо трябва да бъдат оборудвани с допълнителни елементи, като врати, покрив и окабеляване. Без тези добавки е само бетон куб, който може да изпълнява функцията си само в ограничена степен.