Какво е фотоволтаична централа

Слънчевата енергия е екологично чист източник на електрическа енергия. Основните му компоненти са фотоволтаични клетки, които произвеждат електричество. Способността да се изгради централи за електричество, но за слънчева енергия с много по-ограничен в сравнение с други видове. Количеството енергия, произведена от инсталацията може да произвежда, че зависи изцяло от слънчева светлина. В идеалния случай, радиацията е продължителен и има висока интензивност. Все пак, това е възможно само през летните месеци. Интензивността и броя на часовете слънцегреене с есента да започне да намалява значително. Главно заради фотоволтаични nevystřídaly видове въглища.