Какво е географска информационна система (ГИС)

Географска информационна система е система, която съхранява, управлява и анализи на пространствени данни. Тя се занимава с обекти и явления, които се случват на повърхността на земята и имат някаква връзка към място. Това може да бъде една сграда, гори, но също така и на хората. Всички тези елементи взаимодействат помежду си и да си взаимодействат. Въз основа на тази информация, че е възможно да се изгражда ефективно електроцентрала, например, пътуване или бизнес мрежа.