Какви са полезна площ

При старите регламенти, които вече не са валидни, полезната площ на апартамента: сборът от всички области на всички основни и странични стаи, които използва само наемател. Там не се брои изби и други области къща оборудване.  Новата версия на зоната на полезност означава, тераси, мазета, стълбища, гаражи и зали , бани и тоалетни, които не се използват за жилища, но тя отговаря на икономическите, комуникации и хигиенни функции.