Какво е преразглеждане на комина

Инспекция на комини и димни газове пътеки се изисква по закон. Проверка на димоотводи се прави преди новата пътя на димните газове в експлоатация при промяна на типа на горивото, преди да свържете уреда към неизползван димните пътя на газ, след пожар в комина, а напукване.  В случай, че машината за метене контрол комин съобщават, че те пътуват в димните пукнатините, е необходимо да се предприемат мерки за ремонт, то тогава е необходимо да се гарантира преразглеждането на димните начини. В други случаи, е необходимо само на редовни проверки на комина.