Какво е сграда за поддръжка

Изграждане на дейности по поддръжката, която ще осигури добро дългосрочно изграждане на сградата. Право е възложена отговорността за поддържане на сградата, в такова състояние, че да застрашат жители. Ако сградата не се поддържа, може да е собственик на офис геодезист здание нареди средство за защита. Разходите за поддръжка за сметка на собственика на строежа на тази сграда.  Поддръжка на сградата, за да се гарантира нейното дълголетие.  Правилната поддръжка на сградата помага за изглаждане и най-вече безпроблемна работа. Усилията на всеки собственик е, че операцията строителство възползвали максимална полза.  Собственикът е длъжен да поддържа сградата, така че да се избегне пожар, санитарни дефекти и страдал външен вид на сградата.