Какво одобрение

Приемането е официалното одобрение на сградата и трябва да се извършва след приключване преди употреба, независимо дали е ново строителство или ремонт. Приемане сгради е отговорността за изграждането органи да преценят дали задължителното спазване аспекти, като например изисквания за безопасност и хигиена, както и дали в резултат на структурата е съгласен с първоначалния замисъл на проекта. Zkolaudovat е необходимо, например, подвижни къщи и голям гараж . Някои по-малки структури като перголи , подлежат само на задължението за отчитане.