Какво е жилищна сграда

Жилищна сграда е тип жилище, което е по своя характер и имоти, построени за хората. Предоставяне на подслон и закрила на хората. Жилищна сграда се разбира такъв обект, който има мин. 2/3 от общата площ, предназначена за корпуса. Жилищна сграда за да отговори на изискванията за жилища, трябва да отговарят на стандартите. Според членове на стандарт DIN домакинство на 4301 73 апартамента разделени в различни категории. Жилищни сгради са разделени на къщи, жилищни сгради.