Какво е гарантирано информация

Гарантирано информация е информацията, за която образуванието, което предоставя той гарантира.