Каква е веригата на населените места

Верига селище е група от жилищни блокове, жилищни и производство, които са свързани с процеса на капацитета на териториалното разпределение на комуникация и станции на градски транспорт. Верига селище може да бъде под формата на верига село, което е свободно да се разпространява отделни сгради покрай пътища и потоци.