Каква е конкретната нужда от топлинна енергия за отопление

Специфична търсене нагряване е променлива, които са топлоизолационни свойства на сградата, независимо от това колко ефективно отоплителната система и източника на топлина. Той изразява количеството топлина на единица площ на (кВтч / m2 / година). Това е изходната мощност на съоръжението, което е причинено от загубата на плика.  

Съществуват няколко вида на изчисления, за създаване на лимит изчисляването на специфична топлина. Тя се ръководи от стандартите EN ISO 13790, CSN 73 0540-4, CSN EN ISO 13789th  За нискоенергийни къщи е валидна CSN 73 0540-та