Какво е изолация

Изолацията е начин да се разделят двата компонента по такъв начин, че двата компонента не се смесват един с друг. Първите изолационни материали са животни с ценна кожа, които действат като защита от студ. Днес вече използвате по-сложни материали като пяна, полистирол, полиестер или стъклена вата. Всеки изолационен материал има своите специфични свойства и се използва за нещо друго. Често използвани да пропуснат топлоизолацията, звук или вода. Освен строителство, обаче, терминът се използва и в други области, като например в областта на медицината или в еволюционната биология.