Какво е комуникацията на местно ниво

Съобщението е местен комуникации, който служи най-вече на местно ниво. Обикновено това означава територията на общината. Този вид комуникация е, разбира се, напълно достъпни за всеки. Местните пътища не са предназначени само за пътища и железопътни линии, както и тротоари, площади или паркинг. Местните пътища за по-голямата част продължава да работи местното самоуправление.