Какво е микро

Терминът микро можете да си представите на асоциацията на няколко общини, които бяха създадени с определена цел. Този обем произтича единствено от определени инициативи, а не като по-добра орган или команда на закона. 

През ноември 2010 г. Чехия 564 микроорганизми. Сътрудничество между общините възниква по силата на договора