Какви са правилата и използването на договореност територия

Регламентите са разпоредби, които ограничават употребата и подреждането на територията. Те са извлечени от национално приложимите разпоредби са одобрени или автономно одобряващ планират документация. Използването на усвояване наредби и оформление област са фиксирани дългосрочни условия, при които е възможно да се даде възможност на строителство, промяна или промяна в предназначението на земите начин.