Какво Галерия

Галерията е неясна и се използва в много области. Това може да означава сграда, в която да се показват произведения на изкуството, но и в тунел, използван за заснемане на подземните води. В строителната индустрия може да бъде проход, като военнопромишления комплекс на или друга сграда блок къща, която се простира своите помещения.