Какво е засилването

Задълбочаването означава увеличаване енергийната ефективност или енергия. В урбанизъм е всичко за възможността за адекватно използване на района. Обикновено, обаче, терминът се използва в селското стопанство, медицината, икономиката и много други дисциплини. Antony да засили екстензивност.