Какво е плътността

Плътността се използва в строителството за описание на свойствата на строителни материали. Това е видимата плътност, съотношението на теглото на тялото на теглото му. Включени са също и пори, пропуски и кухини. Обемът се определя от външните размери. Физическото количество зависи от съдържанието на влага. Ако порите, пълни с въздух, това е най-обемната плътност на материала, в сухо състояние. Ако материалът е с ниска порьозност, те са стойностите на плътност и обемна плътност равна.  С материал с висока порьозност обемната плътност в сухо състояние е винаги по-малко от нейната плътност.