Какво е кадастрален район

Кадастрален район е известен като технически възел, който се състои от топографски затворен и записани в поземления регистър по партидата на всички свойства на. Цялата документация в имотния регистър се организира в т.нар Opera, които се съхраняват в продължение на един кадастрален отделно.