Какво е Arch

Дъги, архитектурна структура, обхващаща отвора в зидария. Извита дъга също образува носеща зидария тавани, покриви и мостове. Причината за изграждане на арки е разпределяне на налягането стени, за да отстрани и свиване на срязване и огъване сили. Има редица сводове. Най-известният пример триъгълна арка, пълна арка, счупен арка, Тудор, параболична, и много други.