Какво е за документиране проект планиране

Проект на плановите документи се обработват след като бъде одобрен подробен мнение. Проект процес документация зониране пази селото по своя собствена инициатива, предложението за обществен орган, или на предложението за гражданин на селото.
плановите документи Проект се обработват въз основа на одобрен заданието или въз основа на одобрените насоки за придобиване процеси село изготвянето и оценката на въздействието на по устойчиво развитие на територията. Производителят на обявения час на съвместната среща и доставени проект планира документацията за обществени предизвестие. Предложението се оценява преди пускането му от регионалния офис.