Какво е фотоволтаичен панел

Панелът за фотоволтаична е модерно устройство, което може да конвертира слънчевата светлина в електричество. Днешните фотоволтаични панели не са в състояние да произвежда необходимото количество енергия извън летния сезон, така че не са предназначени да заменят технология, която произвежда електроенергия от изкопаеми горива. Друг сериозен проблем на панели е техният живот. Тя в момента е около 25 години, което не е твърде много. Ето защо, в момента се интензивни изследвания, които драстично ще увеличи живота им.