Какво е ребро

Rib свод е архитектурен елемент, който се използва за свод на тавана, разпределението на теглото на покрива. Severies дъгообразни ребра е разделен на по-малки части, които след това се vyzdí. В пространството между ребрата се нарича подложка и цялата покривна купол комплекса. В най-общия случай на напречни сводове са един PLI две ребра, които се пресичат в центъра. Дялан камък ребра в Европа romnské използвани в областта на архитектурата в готически стил. В епохата на Възраждането, имаше чисто декоративна функция, когато те нямат техническа цел. ребрата трезора като елементи от дизайна са намерени във всички исторически сгради. В 19 и 20 век започнаха да се появяват армиран бетон и бетонови сводове. Сводовете са разделени по въпроса за барел, манастира, кръста.