Какво е жилищен район, жилищен верига

Жилищният блок е с 15 000 до 30 000 жители, което съдържа по-високи граждански удобства в рамките на своите жилищни центрове. В жилищния квартал те могат да се променят също първоначално индустриална зона, където само devolopeři изгражда къщи, с всички удобства.  Изграждане на нов квартал обикновено предшества градско проучване.