Какво е капково

Ebb е елемент, който се провежда от лист метални елементи се извършва вследствие на източване на водата се дължи на мигането на покривното покритие. Той се прекратява с единична или двойна извивка, обхваща носещата конструкция - кофража и летви . Това се прави, например, като в края на обшивки стрехи, тавани или Подветрени релси и т.н.