Какво е малка сграда

Една малка сграда е сграда, която не е необходимо да се регистрирате в имотния регистър. Според закона е необходимо
въвеждане в регистъра чрез изграждане с един или повече етажа и голяма площ от 16 m2 и височина
по-голяма от 4.5 m. Добри примери включват парникови или по-голяма жилищна сграда в двора . за
земите от горския фонд е сграда до 30 m2 и височина от 5м. Въпреки това, в този случай е необходимо,
че сградата е била използвана само за целите на лов или за преобразуване на гората.