Какво е по-малко озеленяване

Малък озеленяване обект е зелен с площ от 0,5 хектара изпълнение в съответствие с принципите съгласно озеленяване, но не отговаря на параметрите на парка. По-малък озеленяване създава най-вече в сгради, където има само малко пространство.