Какво е изсушаване на сгради

Всяка нова сграда се нуждае от достатъчно време, за да правилно суха.  В случай, че строителят да побърза изсушаването, има специализирани фирми, които се грижат за сушене, също така е възможно да се използват мощни отоплителни инсталации, възли и изсушители стени.  Стандартът не се отнася до необходимото време за сушене. 10 mm слой изсъхва анхидриди около 1 седмица. Масонството трябва да има не повече от влага. 4%.  Уместно е да се прекрати строителството на къщата през лятото, за да може да изсъхне през зимата. По време на първата слана може да се появи грешки, които могат да бъдат поправени на строителната площадка.