Какво е комин с естествена тяга

Комин с естествена тяга на комина, вътре в която налягането в нормална експлоатация по-малко от отвън. Ако това не е в дългосрочен план, това заплашва да вътрешната част на комина или печката самата може да е повреден. За добро състояние комин, че е добре да го има от време на време гледа от експерти.