Какво е резидент

Resident на определено лице, което има връзка с държава, т.нар. Данъчни цели.  Resident са всички физически и юридически лица, включително и клонове на чуждестранни банки и чуждестранни собственици на сгради и земя, които имат център на икономически интерес в страната.  Чуждестранните юридически и физически лица се считат за местни лица в продължение на най-малко една година след тяхното икономическа дейност на територията.