Какво е отворен уред

Open уред е този, който насочва въздух от пространството, в което се намира и димните газове се отвеждат в околния въздух. Представител на потреблението на газ с атмосферно. Не е подходящ за помещения, в които отрицателно налягане, например разсъждава вентилация. Работата на този уред изисква много въздух за горене в стаята.