Това, което се battening

Решетка е съществена част от работата по ВиК. Решетка образува структура, подкрепа под покривното покритие. 

Решетка е направена от дърво, което има отлична обработваемост, изолационни свойства, малък обем, якост на натиск и якост на огъване.  За да бъде battening направено правилно, че е необходимо да се определи точната дистанция летва в зависимост от вида на керемиди и наклона на покрива. Грешни летви ще доведе до вашия покрив е грозно и небалансиран. Решетка се съхранява на дървена или стоманобетонна конструкция.