Какво е регулаторен план

Регулаторният Планът е част от документацията за планиране. Регулаторният план се обработват само за определена част на града, обикновено е много подробен. Основната единица съдържа регламент земя план. Съдържание регулационен план е да определя подробни условия за използване на земята, местоположението и пространствено оформление на сгради за постоянна защита на ценностите и създаване на благоприятна среда. Той заменя зониране и е задължителен решения в областта. Чертежите са начертани в мащаб 1: 1000 или 1: 500-ния