Това, което е засилване пръстен

Засилване на корона или венец лъч е изграждане на структури, за да се предотврати изкълчване стени. Изпълнява функцията на поддържане и закрепване. В изпълнението му, от съществено значение е, че се простира от единия ъгъл на къщата на друг. Укрепването пръстен втвърдява сградата в хоризонтална посока. Заснема напрежението във вертикални структури на властта и равномерно разпределя натоварването.

Благодарение на ръба предотвратява неравномерно слягане на зидария. пръстен усилващата се използва за фундаментни конструкции, подпорни стени , жилищни и гражданско строителство, промишлени сгради или в специални структури като мостове, тунели и язовирни стени. Дизайнът е статичен, той трябва да бъде правилно предадени на компресия и сили на опън. пръстен засилване е направен от бетон и армировка. Укрепването се състои от надлъжни пръти и стремена правоъгълна или квадратна форма. Стоманата е с висока якост на опън, сам бетона няма да е в състояние да предава сили на опън, така че това е съчетано с стоманена армировка. От външната страна на втвърдяване пръстен, снабдена с топлоизолация дебелина 0-140 мм.