Какво е решение за строителство закриване

Решението за изграждане закриване е в резултат на териториалното управление и определя областта, в която е временно или постоянно забранява строителството. Това са предимно случаите, в които това може да затрудняват или възпрепятстват бъдещото използване на площта или неговата организация, свързани с предстоящата документацията за планиране.  Решението за забрана сграда също е издадена като обща мярка по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  Мярка за изграждане на забрана, издадена от общинския съвет делегираните правомощия. Ако камерата включва няколко общини, издадени от Съвета на графство децентрализирани.  Съветът може след това да се даде възможност за освобождаване от затварянето на сградата.