Какво е разширителен съд

Разширителният съд е плавателен съд, който служи за балансиране на промените в обема на течност, за която промяна в температурата. Той действа като регулатор на налягането на системата. Експанзивен контейнери обикновено се използват за отопление и слънчеви системи, а също може да работи като част от водните линии пиене. Експанзивен контейнери са разделени в началото и края на. Open са поставени в достатъчна височина над тръбата, като почвата. Днес е вече остарял, но това е решение. Затворен разширителен съд са модерни и се използват например в връщащата тръба или помпата. Тази система по-добре разпределя натиска.