Какви са носещата стена

За носещи стени се считат за стените, които носят повече от собственото си тегло. Ширината му зависи от използвания материал и на цялостното коравината на обекта. В някои случаи това е доста трудно да се определи поддържаща стена, особено ако те са стари сгради, които имат всички стени встрани. В случай, че собственикът не е сигурен, че е по-добре да се обадя в строителен инженер. Когато се намесва в подпорни стени могат vyvstanout много проблеми, които застрашават сградата. Когато приложението не може да се запази разширението на носещите стени. Поддържаща стени заплашва или влажност, например, намаляване на отвори за врати и прозорци.