Какво е ергономия

Ергономията е научна дисциплина, която се занимава с разтвора на система за съчетаване на човешки и други компоненти на системата, така че един човек в усилията си възможно най-ефективно. Благодарение ергономичност правят за подобряване на условията не само на работното място, но и в живота като цяло. Това изследване не разглежда само една дисциплина, но се простира по принцип за всички хора. Тя работи с всички възможни фактори, среди и системи.