Какво е еднослоен комин

Монослоеве комин, чиято стена се състои само от един материал. То трябва да има свойства, които могат да отговорят на стандартите за вентилиране, както и на изискванията на околността. Еднослойни стека е разделена на вакуум и налягане тип. Еднослоен стекове обикновено се използват върху покривите на жилищни сгради, вили и дървени вили . Някои видове са структурно толкова прости, че да може да ги инсталира в съответствие с инструкциите и да се справят лаиците.