Какво е сняг Ловецът

Zachyytáváč помага улавяне топенето на снега и сняг пада от покриви. Вземането на решение къде и как да се поставят на покрива повърхността сняг Ловецът трябва да участва дизайнер и внедряване на фирмата и на инвеститора. Изключително важно е да се използва хващач сняг е главно гледна точка на сигурността на. Той определя стандарт CSN 73 19 01 и предлага местоположението им, особено по отношение на здравето и безопасността. Снежни ловци са поставени там, където има сняг пада от покрива и са изложени на риск от пешеходци или околната структура, където сняг се натрупва в резултат на изместване по покрива, там kdesněhové Ловецът държи сняг над цялата повърхност на покрива.  Ловецът снеговалеж пречи на снега от покрива, funguej като бариера и функции за защита, които се простират над равнината на покрива, се врязва в плъзгащи снега. Аспект е формата и наклона на покрива, сняг района и местоположението на конкретния обект. Според форма сняг капан разделена на универсални, щанга, острие, обла дървесина, с формата на решетка или сняг кука.