Какво е кадастър

Кадастър е набор от информация за отделните парцели. Това е информацията, публично достъпни. Части на местоположението на файла е не само земята, но и информация за собствениците им, качеството на почвата или запазени права. Кадастър също се използва за статистически, технически, данъци, такси и екологични цели. Тя е широка информационна система, която в момента е най-голямата си част се съхранява в електронна форма. Той не само опростява търсачката, но също така улеснява актуализиране.